En tidsresa inom svensk film del 1

En tidsresa inom svensk film del 1

Filmkonsten kom tidigt till Sverige och den allra första filmvisningen i vårat land ägde rum redan sommaren 1896. Denna filmvisning pågick i tre månader och sågs av omkring 35 000 besökare. Dagen efter den första visningen skriver Sydsvenska Dagbladet: ”Kinematografen består uti en serie av ögonblicksfotografier, som förstorade återgifvas på en hvit yta under elektrisk belysning. Fotografen har tagit sina vyer mestadels från gatulifvet i Paris, som förträffligt återgifvas. Mest anslog en scen från Boulognerskogen med sina cyklande damer och herrar, som åkte fram mot åskådaren med den största naturtrohet. Det fattas endast att fonografen åtegifvit sorlet av menniskorna för att göra taflan illusorisk.”.

Läs MerEn tidsresa inom svensk film del 1

Svensk film i utlandet

Svensk film i utlandet

Svensk film har ofta nått internationell uppmärksamhet och popularitet. För att få ut svensk film utomlands finns bland annat stiftelsen Svenska Filminstitutet som på uppdrag av staten och filmbranschen arbetar för att stärka den svenska filmen på alla sätt och vis. Svenska Filminstitutet grundades år 1963 och uppdragen de har är att stödja produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, att bevara och tillgängliggöra det svenska filmarvet och att representera svensk film internationellt.

Läs MerSvensk film i utlandet

© 2021 Amator kultur