Svensk film i utlandet

Svensk film i utlandet

Svensk film har ofta nått internationell uppmärksamhet och popularitet. För att få ut svensk film utomlands finns bland annat stiftelsen Svenska Filminstitutet som på uppdrag av staten och filmbranschen arbetar för att stärka den svenska filmen på alla sätt och vis. Svenska Filminstitutet grundades år 1963 och uppdragen de har är att stödja produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, att bevara och tillgängliggöra det svenska filmarvet och att representera svensk film internationellt.

Läs MerSvensk film i utlandet

© 2021 Amator kultur