En tidsresa inom svensk film del 1

En tidsresa inom svensk film del 1

Filmkonsten kom tidigt till Sverige och den allra första filmvisningen i vårat land ägde rum redan sommaren 1896. Denna filmvisning pågick i tre månader och sågs av omkring 35 000 besökare. Dagen efter den första visningen skriver Sydsvenska Dagbladet: ”Kinematografen består uti en serie av ögonblicksfotografier, som förstorade återgifvas på en hvit yta under elektrisk belysning. Fotografen har tagit sina vyer mestadels från gatulifvet i Paris, som förträffligt återgifvas. Mest anslog en scen från Boulognerskogen med sina cyklande damer och herrar, som åkte fram mot åskådaren med den största naturtrohet. Det fattas endast att fonografen åtegifvit sorlet av menniskorna för att göra taflan illusorisk.”.

Läs MerEn tidsresa inom svensk film del 1

© 2021 Amator kultur