Svenska influencers

Svenska influencers

En influencer definieras som en opinionsbildande individ som påverkar attityder och handlingar hos personerna som följer dem. Dessa individer inspirerar och har makten att påverka beteendet hos sina följare. Termen uppkom för att beskriva den nya tidens digitala opinionsbildare. Även om begreppet influencer är modernt har dock fenomenet funnits längre än sociala medier. Coco Chanel … Läs MerSvenska influencers

© 2021 Amator kultur