Kultur i Sverige

Begreppet kultur i Sverige är enormt stort då så många grenar av kultur ingår. Sedan kan man fråga sig vad kultur verkligen betyder? Men det man oftast menar när man pratar om kultur i Sverige är tex musik, teater och artister av olika slag, till exempel målare. I en modern betydelse av kultur innefattar man även maträtter, handlingar och ageranden. Kultur är också starkt förknippat med sedvänjor och traditioner. Att midsommarfirandet är en del av vår tradition och kultur håller nog de flesta med om. Hur gammal eller vanlig en viss företeelse måste vara för att betraktas som svensk kultur är dock inget som kan bestämmas rakt av, utan det kan exempelvis vara när en viss handling blir så pass populär att den återupprepas återkommande gånger. Begreppet svensk kultur innehåller alltså en mängd olika ämnen.

Den litterära kulturen i Sverige

Den svenska kulturen är stark, det syns inte minst på att svenskar har det högsta deltagandet i kulturella aktiviteter i hela EU. Den svenska litteraturen startas med runstenarna med sitt urnordiska språk. Det finns vissa skrifter på runstenar som kan anses vara ett litterärt verk, därav anses det att den svenska litteraturen har sin början här. Sedan dess har mycket hänt och dagens litterära verk som vi känner till och ser som typisk svensk litteratur härstammar från mitten av 1800-talet och framåt då författare som August Strindberg, Selma Lagerlöf, Gustaf Fröding och Hjalmar Söderberg var aktiva. Författarna från denna period har influerat mycket av dagen litterära kultur. Litteraturen under 1900-talet skildrade till stora delar de lägre klasserna i samhället och framförallt inom jordbruket. Här fanns också kända författare som påverkat dagens litterära kultur. Namn som Vilhelm Moberg, Moa Martinson och Per Anders Fogelström har med sina litterära verk nämligen varit förebilder för flera efterföljande generationer inom den litterära kulturen. Inom svensk litteratur och författare är Astrid Lindgren den största symbolen för svensk litteratur och Lindgren är faktiskt en av världens mest lästa författare. Även flera deckarförfattare som Jan Guillou och Henning Mankell har nått internationell popularitet med sina författarkunskaper.

Den musikaliska kulturen i Sverige

Den litterära kulturen i Sverige

Den litterära kulturen i Sverige

Musik, kultur, tradition och Sverige. De fyra orden för många till den svenska folkmusiken och de folkdräkter som är så typiska att de dansande till folkmusiken bär. Den svenska folkmusiken förknippas starkt med danserna polka, vals, schottis och hambo. Den musikaliska kulturen har påverkats av namn som Carl Michael Bellman vilket som i sin tur inspirerat exempelvis Evert Taube och Cornelis Vreeswijk som även dem inspirerat andra musiker. Inom musik har Sverige även haft flera stora operasångare som Jenny Lind och Jussi Björling. Sedan 1970-talet har svensk musikkultur spridit sig utomlands med bland andra stora artistnamn som Björn Skifs, ABBA och Roxette. Utomlands har även svenska låtskrivare som Denniz Pop och Max Martin lyckats nå stora framgångar och svensk musik säljer förvånansvärt bra utomlands. Den svenska musikkulturen innefattar även instrument som nyckelharpa och musikgenrer som dansbandsmusiken, vilken är typisk för Sverige. Instrumentet nyckelharpa förekommer knappt utanför Sverige vilket gjort att den är starkt förknippad med Sverige.

 

.