William Moberg

William Moberg föddes i som ligger i närheten av Kalmar 1898 och var en journalist, dramatiker och författare och det är kanske för sitt författarskap han är mest känd då han bland annat skrev utvandrarserien som skildrar Karl-Oskar och Kristina och deras utvandring till Amerika för ett bättre liv utan svält och fattigdom.

Läs MerWilliam Moberg

Astrid Lindgren

Astrid Lindgren

När vi skriver om kultur kan det vara på sin plats att ta en närmare titt på en av vår mest populäraste barnboksförfattare genom tiderna. Astrid Lindgren föddes i den småländska staden Vimmerby 14 november 1907 och när hon dog den 28 januari 2002 i Stockholm så kunde hennes livsverk summeras till 34 kapitelböcker och 41 bildböcker som sålts i mer än 165 miljoner exemplar och översatts till mer än 100 språk.

Läs MerAstrid Lindgren

En tidsresa inom svensk film del 2

En tidsresa inom svensk film del 2

AB Svenska Biografteatern, som i folkmun kallades för Svensk Bio, har en stor del i filmskapandet och filmvisandet i den svenska tidiga filmkonsten att göra. År 1910 börjar de spela in film i sin ateljé på Lidingö med de tre regissörerna Georg af Klercker, Mauritz Stiller och Victor Sjöström. Stiller och Sjöström producerar fram till 1917 ett sextiotal filmer. Samtidigt är de korta filmer på 5–20 minuter inte de vanligaste längre utan längre filmer på 40 minuter produceras nu.

Läs MerEn tidsresa inom svensk film del 2

En tidsresa inom svensk film del 1

En tidsresa inom svensk film del 1

Filmkonsten kom tidigt till Sverige och den allra första filmvisningen i vårat land ägde rum redan sommaren 1896. Denna filmvisning pågick i tre månader och sågs av omkring 35 000 besökare. Dagen efter den första visningen skriver Sydsvenska Dagbladet: ”Kinematografen består uti en serie av ögonblicksfotografier, som förstorade återgifvas på en hvit yta under elektrisk belysning. Fotografen har tagit sina vyer mestadels från gatulifvet i Paris, som förträffligt återgifvas. Mest anslog en scen från Boulognerskogen med sina cyklande damer och herrar, som åkte fram mot åskådaren med den största naturtrohet. Det fattas endast att fonografen åtegifvit sorlet av menniskorna för att göra taflan illusorisk.”.

Läs MerEn tidsresa inom svensk film del 1

Svensk film i utlandet

Svensk film i utlandet

Svensk film har ofta nått internationell uppmärksamhet och popularitet. För att få ut svensk film utomlands finns bland annat stiftelsen Svenska Filminstitutet som på uppdrag av staten och filmbranschen arbetar för att stärka den svenska filmen på alla sätt och vis. Svenska Filminstitutet grundades år 1963 och uppdragen de har är att stödja produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, att bevara och tillgängliggöra det svenska filmarvet och att representera svensk film internationellt.

Läs MerSvensk film i utlandet

© 2021 Amator kultur