Svensk film i utlandet

Svensk film har ofta nått internationell uppmärksamhet och popularitet. För att få ut svensk film utomlands finns bland annat stiftelsen Svenska Filminstitutet som på uppdrag av staten och filmbranschen arbetar för att stärka den svenska filmen på alla sätt och vis. Svenska Filminstitutet grundades år 1963 och uppdragen de har är att stödja produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, att bevara och tillgängliggöra det svenska filmarvet och att representera svensk film internationellt.

Utlandsavdelningen

För att lyckas med sina internationella uppdrag finns det hos Svenska Filminstitutet en utlandsavdelning som arbetar med producenter och säljagenter för att svensk film ska nå ut och för att exporten av svensk film ska öka. Man arbetar med att föra svensk film till festivaler, arrangemang och andra intressanta marknader där exponeringen av den svenska filmen kan bli så stor som möjligt. Målet är att en svensk ska finnas med på de ledande festivalerna som äger rum årligen. Till de ledande festivalerna räknas de i Cannes, Berlin, Venedig, Toronto, IDFA och Clermont-Ferrand.

Utlandsavdelningen arrangerar även filmveckor med bara svensk film och ger ut en tidning kallad för Swedish Film som riktar sig till en internationell publik. Begreppet svensk film avser utöver vanlig spelfilm, Tv-film och dokumentärfilm även animerad film, musikfilm, konstfilm och så kallad lågbudgetfilm, independentfilm och nollbudgetfilm. Independentfilm syftar oftast på en film som producerats av ett mindre bolag utan konventionellt filmstöd. Detta filmstöd kan man få i form av bidrag från Svenska Filminstitutet eller lokala eller regionala filmpooler. Nollbudgetfilm är en film som producerats med i princip obefintlig eller extremt låg budget.

Svensk film utomlands

Svensk film utomlands

Svensk film utomlands

Den svenska filmen har väckt internationell uppmärksamhet ända sedan stumfilmens dagar fram tills idag. Det är inte bara filmerna i sig utan även bland annat regissörer, skådespelare, filmfotografer och dokumentärfilmare har blivit uppmärksammade utomlands för sitt arbete inom filmens värld. Detta har lett till att flera svenska skådespelare och regissörer har haft uppdrag inom utländsk filmproduktion, främst då i Europa och Hollywood. På 1900-talet blev den svenska filmverksamheten uppmärksammad internationellt i omgångar med början i tidiga 1900-talet. De svenska regissörerna Victor Sjöström och Mauritz Stiller och skådespelaren Greta Garbo var de som var bland de första inom svensk film att flytta till Hollywood för att göra sig en karriär där. På 1930-talet dominerades svensk film av dramer och komedier och detta årtionde var ett där svensk film inte lyckades ta sig utomlands utom det var först tio år senare som filmer av bland annat Ingmar Bergman vann internationellt erkännande igen.

Ingmar Bergman, tillsammans med Jan Troell, Stefan Jarl, Lasse Hallström, Roy Andersson, Lukas Moodysson, Thomas Alfredson, Mikael Håfström och Daniel Espinosa är svenska regissörer som är de mest kända utomlands av våra svenska regissörer. Sammanlagt har sexton svenska filmer blivit nominerade till en Oscar för bästa icke-engelskspråkiga film. Av dessa har fyra stycken vunnit år 1960, 1961, 1983 och 1988. Av dessa är det hela tre stycken som regisserats av Ingmar Bergman. Det är Jungfrukällan, Såsom i en spegel och Fanny och Alexander. Den fjärde filmen var Pelle Erövraren vilket är en svensk/dansk film av Bille August.

.